Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Retki–Toverit ry

1. Rekisterinpitäjä Retki-Toverit ry www.retkitoverit.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Johtokunnan puheenjohtaja Petri Kapanen Heikinpohjantie 6 A 4, 57100 Savonlinna retki.toverit.ry@gmail.com puhelin 0400 742 511

3. Rekisterinnimi Retki-Toverit ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Jäsentietoja käytetään yhdistyksen jäsenmaksujen keräämiseen ja jäsenistölle tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö Henkilötiedot; etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jäsenen jäsenmaksu euroina ja yhdistykseen liittymisvuosi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Jäseneltä itseltään saadut tiedot, joko yhdistykseen liittymisen yhteydessä, tai jäsenen muutosilmoitusten perusteella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietojen luovutuksia ei ole.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman henkilön suostumusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet Paperinen aineisto on lukituissa tiloissa ja numeerinen aineisto johtokunnan puheenjohtajan, - sihteerin ja – rahastonhoitajan tietokoneilla salasanan takana. Toiminnantarkastajilla on käytössään tarkastusvuotta koskeva paperinen jäsenluettelo. Sivu 2 / 2

10. Tarkastusoikeus Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Ellei hänellä ole pääsyä järjestelmään, henkilö voi osoittaa tarkastuspyynnön Retki-Toverit ry:lle omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla (yhteystiedot kohdassa 2). Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa. Jos tarkastusoikeus evätään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksessa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella jäsenellä on oikeus pyytää korjaamaan omat tietonsa. Pyyntö tehdään Retki-Toverit ry:lle omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla (yhteystiedot kohdassa 2). Korjauspyynnön oikeellisuus tarkistetaan. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja jäsenellä on oikeus saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.

12. Oikeus vaatia tiedon poistamista Henkilö voi pyytää poistamaan omat tietonsa (henkilö on tullut virheellisesti merkityksi jäsenrekisteriin, poistetaan jäsenrekisteristä). Pyyntö tehdään Retki-Toverit ry:lle omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla (yhteystiedot kohdassa 2). Poistopyynnön oikeellisuus tarkistetaan. Jos tiedon poistamisesta kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja jäsenellä on oikeus saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Tapahtumiin ilmoittautumisien yhteydessä kerätään asian omaiseen tapahtumaan tarvittavat tiedot ja tuhotaan tapahtuman jälkeen, kun tietoja ei enää tarvita. Tapahtumiin ilmoittautumistiedot on asian omaisen henkilön tarkastettavissa ja korjattavissa tapahtuman aikana. Mahdollisella ulkopuolisella rahoituksella toteutettavissa hankkeissa kerätään rahoittajan edellyttämät henkilötiedot ja niitä säilytetään rahoittajan edellyttämä aika. Tarkastus- ja korjausoikeus hankkeen aikana.